Geen poespas, wel resultaten

Agenda

Een agenda, die gebruikt wordt als leidraad voor ontwikkeling en groei. Van zowel de mensen als voor de organisatie. Veel organisaties zijn continu ‘brandjes aan het blussen’ en lopen daardoor achter de feiten aan. Het resultaat hiervan is kwaliteitsverlies, omzetverlies en dalende klanttevredenheid omdat de organisatie veel te druk is met ‘zichzelf’. De resultaten van dit programma zijn o.a.:

  • Werken vanuit dezelfde ideologie.
  • Overzichtelijke organisatiestructuur inrichten.
  • Vaststellen noodzakelijke overlegmomenten.
  • Duidelijke onderlinge werkafspraken
  • Bouwen aan vertrouwen en in elkaars expertise
  • Werken aan de hoogste kwaliteit

Allereerst werken we lopen a.d.h.v. de strategische kaders de basis elementen van een succesvolle organisatie langs en bepalen we waar de organisatie staat. In deze sessie ‘Ontrafel de Codex’ wordt vastgesteld welke basis elementen het meeste prioriteit hebben en absoluut verdieping nodig hebben. Vier onderwerpen worden gekozen voor verdieping. Na de verdieping wordt een Agenda opgesteld waarin de uitkomsten zijn vastgelegd maar ook richting geeft voor de langere termijn plannen van de organisatie.

Wil je meer weten?